Taustatietoa

Keski-Vantaalla sijaitseva Aviapoliksen suuralue on yksi pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvavista työpaikka- ja asuinalueista. Aluetta rajaa etelässä ja lännessä Vantaanjoki, idässä Tuusulanväylä ja pohjoisessa Tuusula. Aviapolikseen kuuluvat Tammiston, Veromiehen, Pakkalan, Ylästön, Lentokentän ja Viinikkalan kaupunginosat.


Aviapoliksen lentokenttäkaupunki on kasvanut Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöön sekä aluetta halkovien pääväylien varteen. Alueelle on kehittynyt runsaasti erilaista yritystoimintaa. Aviapoliksen alue on myös merkittävä kaupallisten palveluiden keskittymä. Valimotien varsi, viihdekeskus Flamingo, kauppakeskus Jumbo ja Pakkalan retail park muodostavat neljä kilometriä pitkän ostosvyöhykkeen. Työpaikkoja Aviapoliksen alueella on yli 30 000 ja määrä kasvaa tulevaisuudessa.


Aviapolis ei ole vain työpaikka-alue, vaan siihen kuuluvat myös Tammiston, Kartanonkosken, Pakkalan, Veromiehen ja Ylästön asuinalueet. Nykytilanteessa Aviapoliksen alueella on noin 16 500 asukasta, mutta asukasmäärä kasvaa useilla sadoilla joka vuosi. Yleiskaavan tavoitteena on lisätä asumista Veromiehen alueella, jonne ensimmäiset uudet asunnot ovat jo valmistumassa.


Aviapoliksen suuralueen joukkoliikennepalvelut eivät ole kaikilta osin pysyneet maankäytön muutosten perässä. Nopean kasvun varjopuolena on ollut joukkoliikenteen rahoituksen riittämättömyys. Uusien asuin- ja työpaikka-alueiden sekä kaupallisten palveluiden rakentuessa joukkoliikenteen tarjonnan akuuteimpia ongelmia on jouduttu paikkaamaan väliaikaisten ratkaisujen avulla, jolloin linjastosta on tullut sekava. Paikoitellen joukkoliikennetarjontaa ei ole pystytty kasvattamaan kysynnän mukaan, joten erityisesti Lentoaseman ja Helsingin keskustan sekä Kartanonkosken ja Helsingin keskustan välisiä yhteyksiä palvelevat bussilinjat ovat ylikuormittuneet. Lisäksi joukkoliikenteen toimintaedellytykset Aviapoliksen alueella ovat monin paikoin heikentyneet henkilöautoliikenteen kasvun ja lisääntyneiden ruuhkien seurauksena. Iso osa joukkoliikenteen lisärahoituksesta onkin mennyt bussien ajoaikojen pitenemiseen: automäärät Aviapoliksen alueen bussilinjoilla ovat kasvaneet runsaasti, mutta ajettavien vuorojen määrää on voitu kasvattaa vain vähän.


Pääradan ja Vantaankosken radan yhdistävä Kehärata valmistuu arviolta loppuvuodesta 2014. Aviapoliksen suuralueelle tulee kaksi asemaa, Aviapolis Tikkurilantien ja Tietotien risteyksen pohjoispuolelle sekä Lentoasema lentoterminaalien läheisyyteen. Kehäradan myötä iso osa lentoaseman ympäristön joukkoliikennematkoista siirtyy juniin. Kehärata parantaa oleellisesti Aviapoliksen ja Lentoaseman saavutettavuutta eri puolilta pääkaupunkiseutua. Esimerkiksi matkat pääradan varresta, Länsi-Vantaalta ja Länsi-Helsingistä nopeutuvat noin 10–20 minuutilla. Kauempana asemista matka-ajat eivät välttämättä lyhene, mutta 10 minuutin vuorovälillä kulkeva juna tarjoaa monille alueille aiempaa selvästi tiheämmät yhteydet.